Node.js(Linux环境下)

以Centos 7.4,Node.js 10.15.3 二进制文件安装为例

安装

# 下载地址https://nodejs.org/en/download/
# 安装教程可参考https://github.com/nodejs/help/wiki/Installation

# 定义node版本
VERSION=v10.15.0
# 定义系统版本
DISTRO=linux-x64
# 创建安装目录
sudo mkdir -p /usr/local/lib/nodejs
# 解压到安装目录
sudo tar -xJvf node-$VERSION-$DISTRO.tar.xz -C /usr/local/lib/nodejs 

# 修改profile
vim /etc/profile

# 末尾加入以下内容
# Nodejs VERSION=10.15.3
VERSION=v<版本号>
DISTRO=linux-x64
export PATH=/usr/local/lib/nodejs/node-$VERSION-$DISTRO/bin:$PATH

# 刷新profile
source /etc/profile

# 检查
node -v
npm -v
© 2020 blog.wdg.pub all right reserved,powered by Gitbook该文件修订时间: 2020-09-18

results matching ""

    No results matching ""